Vivir con tristeza

Viure amb tristesa

La depressió és un trastorn emmarcat dins dels anomenats trastorns de l’estat d’ànim, la seva característica principal és el baix estat d’ànim, les persones deprimides experimenten una gran tristesa que els incapacita per a les activitats de la seva vida quotidiana.

Les causes poden ser variades, els antecedents familiars són importants, també diferents successos que impacten en la vida de les persones, una pèrdua de cop, alguna situació viscuda de forma traumàtica, patir una malaltia física o problemes crònics de salut, a més de situacions d’estrès.

A més d’una acusada tristesa, podem trobar sentiments de desesperança i pèrdua de l’interès per activitats que abans gaudia. La pèrdua o l’augment de la fam poden ser símptomes rellevants, dificultats en les activitats de la vida diària, irritabilitat, sentiments d’inutilitat i de culpa, pensaments negatius i l’excés d’autocrítica.

La ideació i el pensament suïcida és un dels símptomes que més preocupa a la família, per aquest motiu s’han marcat protocols específics d’actuació en aquests casos. En alguns és necessari l’internament psiquiàtric i actuar de forma consistent, en altres la supervisió dels familiars pot ser eficaç.

El diagnòstic de la depressió ha de fer un professional de la salut acostumat a aquest tipus de casos, realitzar un autotest o llegir informació i sentir-nos identificats normalment no és la resposta.

Hi ha diferents nivells de depressió, des de la depressió més lleu, moderada a la greu. En tots els casos és important que la persona busqui l’ajuda necessària. En els casos més greus la combinació de farmacoteràpia amb la teràpia psicològica sol ser el més adequat. En els casos més lleus amb un assessorament professional podem donar resposta i sortida a el problema que s’està afrontant.

També és molt important entendre el paper de la família, moltes vegades conviure amb una persona deprimida ens provoca dubtes i informar-nos del que podem fer en cada moment ajudarà al nostre familiar ia nosaltres mateixos.