dislexia

Dislèxia

La lectura és un aprenentatge d’alta complexitat que requereix d’una maduresa neurològica, d’un perfil cognitiu adequat i de factors ambientals per desenvolupar-se. En l’actualitat una bona base lectora és fonamental per a que els nostres infants segueixin amb normalitat el seu pas per l’etapa escolar. Però… Què passa quan el meu fill o la meva filla mostra dificultats en aquest aprenentatge?

En l’actualitat s’estima que entre un 5 i un 17% de la població d’edat escolar presenta un Trastorn de l’Aprenentatge (d’aquí endavant en direm Dislèxia), i es considera un dels trastorns més freqüents en l’etapa educativa.

Tot i els avenços que s’han anat introduint aquests últims anys en el nostre sistema educatiu, els aprenentatges a través del codi escrit segueixen sent els més utilitzats, per sobre dels manipulatius i/o experimentals.

Quan un/a alumne/a mostra dificultats en l’adquisició del procés lector, cal que l’equip docent i la família en faci un bon seguiment per tal de derivar als professionals especialitzats que determinin si es tracta d’un retard en el seu aprenentatge, o si bé, podem parlar d’una Dislèxia (Trastorn Específic de l’Aprenentatge (38, segons DSM-V), tant de la lectura (F81.0), com de l’escriptura (315.2).

En aquest sentit, fer una bona avaluació de les dificultats és clau per verificar l’existència d’una Dislèxia, i primordial per a elaborar el pla terapèutic. Aquesta avaluació hauria de ser multidisciplinar, per tal que cada professional examini la seva àrea amb precisió, i descarti possibles causes explicatives de les dificultats lectores.

La Dislèxia és un trastorn de l’aprenentatge de la lectoescriptura de caràcter persistent i específic, però amb un tractament concret i individual, facilitem el seu pas per l’etapa educativa i proporcionem estratègies per facilitar el seu dia a dia.

El teu fill o filla mostra dificultats en l'aprenentatge de la lectura?