Modalitats de tractament

psicoterapia grupal
Al Centre Psicològic Caldes oferim diferents modalitats de tractament per afavorir l’eficàcia en els diferents tractaments específics en cada cas.
028 - SchizophreniaCreated with Sketch.

Psicoteràpia individual

La majoria de persones se senten més còmodes amb una psicoteràpia individual on ell/a i el professional estiguin sols tractant el seu problema. Es realitza al Centre amb un professional especialitzat segons problemàtica i edat.

Psicoteràpia grupal

La teràpia grupal té alguns avantatges sobre la teràpia individual. Es tracta d'un model que serveix per poder aprendre també dels comportaments dels altres. Aquests grups són variats depenent del problema que es treballi.

Serveis a domicili

Quan hi ha la impossibilitat de desplaçar-se al nostre Centre per circumstàncies personals o limitacions físiques, l'equip de el Centre Psicològic Caldes ofereix la possibilitat de desplaçament per realitzar el tractament. Aquest servei suposa un petit increment del preu / visita per cobrir el cost i el temps de desplaçament del professional.

Psicoteràpia en línia

Es realitzen sessions de psicoteràpia a través de diferents plataformes virtuals, ja sigui perquè la persona viu a molta distància de Centre, perquè enmig de la teràpia s'ha traslladat, perquè estem confinats, etc. La sessió online s'abonarà via transferència bancària abans de la seva realització.

Consulta en línia

A vegades hi ha persones que necessiten realitzar una consulta breu sobre alguna situació problemàtica o possible trastorn. En aquest cas, poden enviar una consulta via correu electrònic a info@centrepsicologiccaldes.com, i el professional que ha de respondre la pregunta podrà fer algunes orientacions sobre la informació sol·licitada per resoldre el seu dubte i respondrà també via correu electrònic.

 

Aquest servei té un cost que s'abonarà abans de rebre la resposta mitjançant una transferència bancària.