Reeducacions Pedagògiques

Què és una reeducació pedagògica?

La reeducació pedagògica és una intervenció educativa que porta a terme un professional de l'educació, la psicopedagogia o la psicologia i que té com a objectiu la millora i el desenvolupament de les capacitat intel·lectuals i emocionals de nens i adolescents amb problemes tant en l'aprenentatge com a nivell emocional.

Per què és necessària la reeducació pedagògica?

Hi ha moments en la vida de tot nen o adolescent que per determinades raons o circumstàncies no aconsegueix aquells coneixements i capacitats que són propis de la seva edat i del seu nivell educatiu i cognitiu. La reeducació el que pretén és ajudar a aquells nens i adolescents que es troben en aquesta situació per tal de que adquireixin l’autonomia que necessiten per seguir el seu desenvolupament cognitiu i emocional.
psicopedagogia

Per aconseguir aquesta autonomia cal treballar des de tres nivells diferents:

001 - ThinkingCreated with Sketch.

Nivell Cognitiu

Reforçant les capacitats mentals bàsiques com són la memòria, la concentració, l'atenció, el raonament crític, etc.

002 - LoveCreated with Sketch.

Nivell Emocional

Afavorint l'autoestima, reduint els nivells d'ansietat i desenvolupant les habilitats socials i emocionals de l'infant o adolescent.

007 - AutismCreated with Sketch.

Nivell d'Aprenentatge

Ensenyant tècniques d'estudi i donant reforç en les diferents matèries educatives, l’ortografia, la gramàtica, el càlcul, etc.