Àrea de Salut

area salud
area salud

Tallers
psicoeducatius

Intervencions en problemes de salut

(tabaquisme, càncer,
diabetis, ...)

Prevenció i promoció de la salut

(Programa per a la prevenció dels trastorns alimentaris, taller de tècniques de relaxació, taller d'autoestima...)