Psicologia Infantil i Adolescents

Treballem per descriure, explicar, diagnosticar i tractar conductes i variables responsables de les alteracions conductuals que es produeixen durant el període de la infància i de l'adolescència.

Els infants i adolescents viuen un període de ràpid creixement i desenvolupament.

A més dels ràpids canvis físics associats a la maduració, hi ha importants canvis socials, cognitius i comportamentals que sovint tenen importants repercussions sobre la salut dels menors. De fet, la majoria de símptomes associats als trastorns infanto-juvenils són comportaments adequats o, al menys, típics en les primeres etapes de desenvolupament, com poden ser la hiperactivitat, la inquietud, fins i tot l’agressivitat.
Aquest caràcter evolutiu dels nens i, per tant, de les seves conductes, fan que l’avaluació sigui multidisciplinar. Es determinarà quins aspectes del funcionament de l’infant són exclusius de contextos específics i quins són transsituacionals. Relacionat amb aquest aspecte, i per tal d’obtenir més coneixement sobre la naturalesa del problema, utilitzem múltiples informants, treballant amb coordinació i estreta relació amb els pares, la família i l’entorn més directe dels infants i els joves, els centres educatius.

Recursos de l'àrea

028 - SchizophreniaCreated with Sketch.

Psicoteràpia
Individualitzada

Psicoteràpia
Grupal

Psicoeducació
Pares

Tallers

Xerrades

Psicoteràpia

En el nostre centre treballem diàriament amb nens i joves que presenten trastorns:

Trastorns de l'Aprenentatge

Trastorns de la Comunicació

Trastorns
d'Ansietat

Trastorns
Emocionals

Trastorns
de Conducta

Trastorns
Depressius

Entre d’altres…

I amb problemes

021 - ExtrovertCreated with Sketch.

De relació

Relacionats amb la desatenció

Acadèmics

Entre d’altres…
psicología infantil
El primer pas bàsic que realitzem és l’avaluació, la identificació dels problemes infanto-juvenils, però no com una eina per a després realitzar un tractament, sinó com un procés continu de presa de decisions / solució de problemes.

Psicoeducació

La psicoeducació és un dels valors del nostre centre. Dins el procés terapèutic està implícit la implicació individual i col·lectiva que alhora genera confiança, compromís i transparència.

Quan dissenyem el programa d’intervenció, expliquem als pares o als adults responsables del menor, les tècniques i estratègies que treballarem junts. Treballem sobre el constructivisme, ja que aquest estimula l’aprenentatge, afavorint el desenvolupament de l’infant i el jove, ja que és ell qui assimila la realitat, considerant especialment la capacitat que tot subjecte té. D’aquesta manera, comprendrà tot el que l’envolta d’acord al seu temps i necessitats internes.