Teràpia de Parella

terapia de pareja
terapia de pareja

La Teràpia de Parella és una de les intervencions psicològiques que ofereix el Centre Psicològic Caldes.

terapia de pareja

En què consisteix?

La Teràpia de Parella és una forma d’intervenció psicoterapèutica que centra la seva atenció en la relació de parella.

L’objectiu d’aquesta teràpia és restaurar i enriquir aquells aspectes que formen part de la relació de parella que estan, en major o menor mesura, deteriorats.

La convivència d’una parella és un procés complex i pot produir un desgast com a conseqüència, no només de la pròpia convivència, sinó també a causa de tots els canvis tant personals com externs que es donen en la vida de qualsevol parella. Per aquest motiu, les parelles han d’anar adaptant-se contínuament a aquests canvis i fer ús dels recursos de què disposen per anar gestionant les diferents situacions.

Quan els recursos de què disposa la parella no són suficients, comencen a sorgir problemes que generen malestar i que afecten l’estat emocional de cada un dels membres de la parella i augmenten la insatisfacció dins de la relació. Aquest procés de desgast en la vida de la parella és lent, i és per això que les parelles no sol·liciten ajuda de forma immediata. Abans, la parella intenta, de diverses formes, solucionar per si sols els conflictes i les desavinences. En algunes ocasions la parella aconsegueix resoldre el malestar, millorant la relació. En altres ocasions, però, el pas del temps i el fet de no trobar solucions reals per als problemes de la parella, provoquen un malestar i una insatisfacció cada vegada més grans.

Quins aspectes treballem en la Teràpia de Parella?

A la Teràpia de Parella treballem aspectes com la comunicació entre els dos membres de la parella, la resolució de conflictes, l'establiment d'acords, l'afectivitat i la sexualitat, entre d'altres.

Així doncs, el pla de treball que duem a terme en una teràpia de parella està format per l’entrenament en habilitats de comunicació i resolució de conflictes, augmentar els intercanvis de conductes positives i introduir canvis en les expectatives, atribucions i idees irracionals de la parella.
«El que enriqueix una relació no són els interessos comuns, sinó les petites diferències»