dislexia

La dislèxia

La dislèxia és un trastorn que es manifesta per una dificultat significativa en l’aprenentatge de la lectura, tot i tenir una educació convencional, una adequada intel·ligència i oportunitats socioculturals. Entre el 5 a l’10% dels nens amb edat escolar presenten dificultats significatives per aprendre a llegir, per això podem dir que la dislèxia és una de les primeres causes de fracàs escolar.

Des del CPC, preocupats per aquesta situació escolar, hem elaborat un sistema d’avaluació precoç de la dislèxia, de caràcter individual, per detectar signes d’alerta al respecte i, així, poder pal·liar les dificultats d’aquest trastorn d’aprenentatge mitjançant un pla terapèutic adequat a cada nen.

En aquest sentit, els professionals de centre estem en contínua formació, per tal de garantir una tractament terapèutic individual on es tinguin en compte tots aquells aspectes alterats, ja siguin els propis del procés lector, com els emocionals que puguin acompanyar a aquest trastorn. Disposem d’un programa específic per a la detecció i el tractament.

La Dislèxia no desapareix, però, s’aconsegueix superar, tenint professionals especialitzats i estratègies d’intervenció efectives.

«Converteix les dificultats en possibilitats»

Pablo Freire