EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

L’ EMDR és un abordatge psicoterapèutic molt eficaç que accelera el tractament de la majoria de problemàtiques psicològiques. El mètode va ser descobert per la Dra. Francine Shapiro el 1987 i s’ha anat desenvolupant al llarg d’aquests anys demostrant una gran eficàcia. Consisteix en l’estimulació bilateral acompanyada d’un protocol de tractament específic relacionat amb les situacions traumàtiques que desencadena la desensibilització i el conseqüent reprocessament de la informació, acompanyat de la desaparició de la simptomatologia.

El EMDR es basa en que el record de l’experiència o de les experiències traumàtiques de la persona han afectat el desenvolupament del trastorn que presenta. És el record traumàtic del que es tracta terapèuticament.

El EMDR no és incompatible amb altres tractaments, sinó al contrari, és una tècnica integradora validada científicament que contribueix a la millora de la simptomatologia de la persona. Les investigacions indiquen que el mètode EMDR és altament efectiu i de resultats duradors. Les sessions necessàries variaran en funció de la persona, el problema, les circumstàncies vitals, el temps que ha passat.

Les problemàtiques que podem treballar amb EMDR són diverses: podem treballar trastorns d’estrès posttraumàtic, trastorns dissociatius, fòbies, trastorns d’ansietat, pèrdues i dols, trastorns de la personalitat, trastorns alimentaris, trastorns depressius o dolor crònic, entre d’altres. Per al tractament cal diferenciar entre traumes amb “T” i traumes amb “t”: els traumes amb “T” fan referència a situacions dramàtiques greus, mentre que els “t” són situacions que totes les persones viuen habitualment d’una manera repetida, com a situacions d’estrès o dèficit prematurs.

El EMDR s’aplica al Centre Psicològic Caldes per l’equip psicològic, amb formació avalada per l’Associació EMDR Espanya. Per a qualsevol consulta es pot adreçar al CPC per telèfon, per correu electrònic, correu ordinari o acudint personalment al nostre centre.