escoger un buen psicólogo

Claus per a escollir un bon psicòleg

El moment de decidir anar a el psicòleg és un moment complicat per a la persona, parella o família que sol·licita el servei. Moltes vegades tenim dubtes de quin serà el camí a seguir i millor de cara a solucionar la situació que estem passant.

Dins de la psicologia hi ha molts corrents, moltes formes de treballar amb els mateixos problemes, des de diferents escoles entenen els problemes de manera diferent i per això treballem de formes diferents. Hi ha escoles que són científiques i basen els seus tractaments en estudis i altres que no, hi ha persones que es fan dir «terapeutes» que apliquen tractaments no reconeguts per cap universitat i fins i tot que no són psicòlegs. Amb aquest article volem donar les claus per escollir un bon psicòleg.

1- Realment és psicòleg; sembla que aquest punt no seria necessari però en realitat hi ha moltes persones que diuen que són terapeutes, o psicoterapeutes que en realitat no tenen la llicenciatura de psicologia. Per esbrinar si la persona escollida té la titulació necessària existeixen col·legis professionals de psicòlegs que tenen llistats de les persones col·legiades en la seva comunitat. És important que la persona a la qual anem tingui la formació bàsica necessària per exercir la professió.

2- Formació especialitzada; per treballar en la psicologia clínica és necessari tenir una formació específica, en sanitat pública l’especialitat és la realitzada per via PIR, psicòleg intern resident. Aquesta no és necessària per a la pràctica privada però sí, tenir la de psicòleg sanitari. Les consultes de psicòlegs han estat obligades a registrar-se a la generalitat per poder acreditar la formació dels psicòlegs que treballen en l’àmbit clínic. El centre on triï la gent anar hauria de ser un centre sanitari.

3- Especialitat; totes les persones saben de tot? llavors podem pensar que tots els psicòlegs saben treballar amb tot? quan més especialitzat sigui un professional més domini i coneixements tindrà sobre la seva àrea. Així com tenint molt clar que si ens hem de mirar la vista anirem a l’oftalmòleg i no a l’endocrí, o si tenim un problema de cor al cardiòleg i no al ginecòleg; sembla que amb la psicologia molts pensen que poden realitzar tractaments tant a un nen de sis anys per un trastorn de conducta com per a un adult amb un trastorn depressiu o una parella amb dificultats de relació.

4- Tipus de teràpia; és important saber quin tipus de teràpia realitza el psicòleg, no totes les teràpies tenen la mateixa eficàcia, ni han demostrat ser igual d’efectives, per això és molt important saber que la persona que ens portarà tindrà en compte l’eficàcia dels tractaments depenen de l’ tipus de problema que tinguem. Un equip en formació constant i obert a conèixer noves formes de treballar i aprofundir en altres és la millor opció.

5- Avaluació i proposta de tractament; un bon professional té en compte a les persones que té al davant per decidir què fer conjuntament, és important que hi hagi una avaluació inicial de el problema i el psicòleg et faci un diagnòstic del que està passant, així com una proposta de tractament ajustada.

6- Freqüència de les sessions: en la majoria dels casos les sessions tenen una freqüència setmanal, només a el principi o per un motiu justificat es realitza més d’una sessió a la setmana, els estudis no justifiquen més d’una sessió setmanal en la majoria dels casos. Cal un mínim de 45 minuts per poder realitzar una sessió de psicoteràpia eficaç.

7- Que no és un tractament psicològic: moltes vegades persones que expliquen que van anar al psicòleg o feien una teràpia de grup, expliquen que únicament anaven a parlar. Un psicòleg no és una persona en la qual únicament vagis a parlar, sinó que explica l’origen de les teves emocions, pensaments i com tot això afecta a la teva conducta, com són els problemes que tens.

8- Deures; la majoria de teràpies proposen tasques per fer entre sessions, un registre, algun exercici o alguna pauta, és un bon indicador que una teràpia és eficaç.

9- Relació terapèutica; la relació entre psicòleg i pacient és una relació professional, no és d’amistat ni de bon tros sentimental. Has de sentir-te còmode amb el professional que treballis però tenint en compte aquesta relació, si no estàs a gust amb el professional que treballis pots canviar de terapeuta i fins i tot parlar directament amb la persona que està atenent, això pot ajudar a que la relació millori.

10- Dret a preguntar; tens dret a preguntar a el professional tot el que té a veure amb el treball que està realitzant, objectius d’exercicis, motius, tipus de tractament, eficàcia, no tinguis dubte de poder realitzar preguntes a la persona amb la qual treballis.

Amb això volem deixar unes idees que ajudin a decidir què professional escollir, segurament altres coses ens poden servir per escollir millor però tenir aquests punts ens pot servir.