dificultad de aprendizaje

DIFICULTATS D’APRENENTATGE (DEA) Pack d’avaluació i diagnòstic

1. Objectiu de la valoració:
Avaluar i diagnosticar trastorns de l’aprenentatge amb dificultats en l’escriptura (disgrafia, disortografia, disintaxis), la lectura (dislèxia) o el càlcul (discalcúlia), així com trastorns associats a aquests, com el TDA, TDAH , trastorns de la comunicació, TEL (trastorn específic del llenguatge), TDI (trastorn del desenvolupament intel·lectual), alta capacitat intel·lectual, trastorns del desenvolupament de la coordinació (trastorns motors), TEA (trastorns de l’espectre autista), entre d’altres.

2. Valoració neuro-psicopedagògica i logopèdica. AVALUEM:
Aptitudinal: capacitat intel·lectual, creativitat, coordinació oculomanual, percepció, atenció i memòria.

Psicopedagògica i logopèdica: lectura, escriptura, llenguatge oral, aptituds psicolingüístiques i aptituds matemàtiques.

Psicològica: estat emocional i adaptabilitat en general.

3. Qui el realitza:
El Centre Psicològic Caldes està format per un equip professional multidisciplinar i especialistes, amb formació específica, orientat a donar un servei íntegre als nostres clients. És per això que l’avaluació i el diagnòstic el realitza un equip format per psicòloga infantil – juvenil, psicopedagoga, neuropsicòloga i logopeda.

4. Què inclou:

Entrevista amb els pares i/o tutors.
Avaluació neuro – psicopedagògica i logopèdica amb el nen/a.
Entrevista de devolució de resultats als pares i/o tutors.
Informe detallat de les proves realitzades, resultats, possible diagnòstic i orientació clínica.
Orientació a l’escola de pautes a seguir, mitjançant una reunió.