Logopèdia

logopedia
logopedia

La Logopèdia és una disciplina sanitària que s'ocupa de prevenir, orientar, avaluar, educar, rehabilitar i tractar les alteracions de la comunicació (i funcions associades) tant en adults com en nens i adolescents.

Les patologies que tracta la logopèdia són les següents:

Teràpia miofuncional

Deglució atípica, alteracions de la respiració, disfàgia (quan hi ha dany cerebral), alteracions orofacials i prevenció dels mals hàbits pre i post ortodòncia.

Alteracions de la parla

Dislàlia, retards en l'adquisició de la parla, i disàrtria (quan hi ha dany cerebral).

Alteracions del llenguatge

Retard en l'adquisició del llenguatge, trastorn específic del llenguatge (TEL), disfàsia i afàsia (lesions cerebrals).

Alteracions de la veu

Disfonies orgàniques: nòduls, pòlips, quists, edemes, paràlisi de la corda vocal, etc. Disfonies funcionals.

Alteracions del ritme de la parla

Disfèmia i taquifèmia.

Alteracions de la lectura i / o escriptura

Disgrafia, disortografia, comprensió lectora, velocitat lectora, i Dislèxia.

Pèrdua o absència de la capacitat comunicativa

Adquirida, per dany cerebral o per dèficit d'audició.

Alteracions de la memòria que afecten la comunicació

Malalties neurodegeneratives

Parkinson, Alzheimer, esclerosi múltiple ...

logopedia

La metodologia de les sessions és la següent:

Primera Visita

Recollida de dades i informació necessària per obtenir un diagnòstic diferencial. Aquesta primera visita es farà presencialment amb el propi client, en cas de ser una persona adulta, i amb els pares o tutors, en cas de tractar-se d'un menor.

Sessions de valoració

Sessions de valoració del pacient mitjançant l'observació directa i l'administració de proves i / o test específics en logopèdia, que ajudaran a determinar quines són les funcions alterades i les dificultats que es deriven d'aquest fet. El nombre de sessions dependrà de les alteracions que presenti i de la participació del pacient en les diferents tasques proposades.

Sessió de devolució

Sessió on s'explica els resultats obtinguts, quin diagnòstic es deriva i el tractament que es durà a terme.

Tractament Logopèdic

Àmbit infanto-juvenil

El tractament serà individual i específic a la diagnosi obtingut, encaminant els objectius dels exercicis a millorar les dificultats que presenti el menor i / o rehabilitar les funcions alterades. La metodologia de treball és molt dinàmica, intentant fer el tractament el més amè possible per al pacient, facilitant així la seva recuperació. El gruix de la feina es fa directament amb els nens, però també es donen orientacions i pautes, així com tasques per practicar a casa amb ajuda dels pares o adults responsables.

Tot el tractament està coordinat amb la resta de professionals de centre (treball interdisciplinari), així com amb els professionals de l’educació que treballen directament amb el nen (mestres, tutors …), i amb els pares, realitzant reunions puntuals per cohesionar la nostra feina, i així seguir la mateixa línia d’actuació.

logopedia

Àmbit adult

El tractament serà individual i específic a la diagnosi obtingut, encaminant els objectius dels exercicis a millorar les dificultats que presenti el pacient i / o rehabilitar les funcions alterades.

Les sessions aniran enfocades a fer un treball molt específic de rehabilitació, però també en donar pautes i tècniques que puguin aplicar en la vida diària, i així aconseguir una recuperació més global del pacient, com és el cas dels pacients amb alteracions de veu.

En aquest grup, podem trobar totes aquelles persones que tinguin alterades les àrees del llenguatge, la parla, la deglució, la comunicació i el pensament causa d’una lesió cerebral (accident de trànsit, ictus, etc ..) o bé per malalties neurodegeneratives (parkinson, alzheimer, esclerosi múltiple…). En tots aquests casos, l’objectiu principal del tractament serà recuperar les funcions alterades, i depenent del grau d’afectació, intentar millorar la seva comunicació amb l’entorn, amb la finalitat de proporcionar una bona qualitat de vida.