Psiquiatria

psiquiatria
Psiquiatría

El Centre Psicològic Caldes completa els seus serveis de Salut Mental amb l'equip de Psiquiatres especialitzats.

psiquiatria

Què és la Psiquiatria?

La Psiquiatria és la branca de la Medicina dedicada a l’avaluació, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de les persones amb trastorns mentals, per assegurar l’adaptació i la major autonomia de l’individu al medi.

És conegut que la gran majoria dels trastorns mentals tenen una causa multifactorial, això vol dir que s’impliquen factors biològics, psicològics i socials; és per aquest motiu que complementar l’equip de salut mental amb professionals de la medicina té una gran importància per proporcionar solucions eficaces a el patiment de les persones.

Equip

El nostre equip de Psiquiatria té una gran experiència professional en l’àmbit hospitalari i la consulta ambulatòria; també col·laboren en estudis de rellevància.
A més, l’equip mèdic està especialitzat en l’atenció amb adolescents i adults.